ΝΕΑ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΠΕ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2017 - 2018

(πατήστε με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού στο + ή στον τίτλο για περισσότερες πληροφορίες)

Ημερίδα Λαύριο 22 Σεπτεμβρίου 2017

«Προ-εκδήλωση ‘Βραδιά Ερευνητή 2017’»

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρίου συμμετείχε στην προ-εκδήλωση (pre-event) της «Βραδιάς του Ερευνητή 2017», σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε), το Βιοτεχνικό Βιομηχανικό Εκπαιδευτικό Μουσείο (ΒΒΕΜ) και το Ερευνητικό Κέντρο ‘Αθηνά’, την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017 στο κτίριο ‘Χυτήριο’ στο λιμάνι του Λαυρίου. H εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος επικοινωνίας της έρευνας και της επιστήμης, και αποτελεί μια μεγάλη ευρωπαϊκή γιορτή, στην οποία κάθε χρόνο λαμβάνουν μέρος περισσότερες από 300 πόλεις σε όλη την Ευρώπη. Το ΚΠΕ υλοποίησε διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες με θέμα τον Εθνικό Δρυμό Σουνίου: (1) παρατήρηση ορυκτών στα στερεοσκόπια, (2) παιχνίδι για την πανίδα με κάρτες, (3) αναγνώριση πραγματικών φρυγάνων από φωτογραφίες, (4) παιχνίδι για τις ανθρώπινες δραστηριότητες στον δρυμό (συν και πλην), (5) εννοιολογικός χάρτης του δρυμού με μαγνητάκια. Η προσέλευση παιδιών αλλά και ενηλίκων ήταν πολύ μεγάλη και η συμμετοχή των παιδιών στις δραστηριότητες ήταν μαζική και ενθουσιώδης. Η αφίσα της εκδήλωσης

Φωτογραφίες από την εκδήλωση:

Δείτε εδώ φωτογραφίες

Ημερίδα 7 Νοεμβρίου 2017

«Προσχολική ηλικία»

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρίου οργάνωσε ημερίδα στις 7 Νοεμβρίου 2017 κατόπιν αιτήματος του 1ου Νηπιαγωγείου Πάργας. Θέμα της ημερίδας ήταν τα προγράμματα του ΚΠΕ Λαυρίου που απευθύνονται σε μαθητές προσχολικής ηλικίας, ενώ οι συμμετέχοντες ξεναγήθηκαν στους χώρους του ΚΠΕ και του ΤΠΠΛ. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships for School Education „Developing Teacher Competences for the Future“ Ag. No. 2015-1-NO01-KA201-013283, το οποίο υλοποιείται κατά τα έτη 2015-2018 σε 5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα, Κροατία, Νορβηγία, Πολωνία) και στο οποίο συμμετέχει το 1ο Νηπιαγωγείο Πάργας. Το ΚΠΕ επισκέφτηκαν εταίροι, συνολικά 20 άτομα, από OMEP CROATIA, OMEP UK, OMEP POLAND, KIDSA NORWAY καθώς και Έλληνες εκπαιδευτικοί

Ημερίδα 11 Νοεμβρίου 2017

«Προσανατολίζομαι στο ΧΑΟΣ»

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρίου οργάνωσε επιμορφωτική ημερίδα στις 11 Νοεμβρίου 2017 σε συνεργασία με τους υπευθύνους ΠΕ από τις διευθύνσεις: Α/βάθμια Αν. Αττικής, Β/βάθμια Αν. Αττικής, Α/βάθμια Β’ Αθήνας, Β/βάθμια Β’ Αθήνας, Α/βάθμια Δ’ Αθήνας, καθώς και με την υπεύθυνη σχολικών δραστηριοτήτων Β/βάθμια ν. Κυκλάδων. Στην ημερίδα συμμετείχαν 48 άτομα. Τίτλος της ημερίδας ήταν: ‘Προσανατολίζομαι στο ΧΑΟΣ». Θέμα της ήταν ο αγωνιστικός προσανατολισμός (orienteering) και πως αυτό το σχετικά νέο στην Ελλάδα αγώνισμα/παιχνίδι μπορεί να προσαρμοστεί από τον/την εκπαιδευτικό και να αποτελέσει ένα αξιόλογο εργαλείο με σκοπό την γνωριμία των μαθητών με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής τους με παιγνιώδη και ελκυστικό τρόπο. Οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί θα έρθουν σε επαφή με τις βασικές αρχές του προσανατολισμού, θα μάθουν να προσανατολίζονται στο χώρο, βιώνοντας την αυθεντική συνθήκη του αγωνίσματος, και στη συνέχεια θα συμμετάσχουν σε εργαστήριο όπου θα συζητηθούν τρόποι προσαρμογής του προς όφελος των σχολικών ομάδων ΠΕ. Το ΚΠΕ Λαυρίου προτίθεται να σχεδιάσει και να υλοποιήσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΠΕ με τον ίδιο τίτλο και να φέρει σε επαφή στους μαθητές με τον Εθνικό Δρυμό Σουνίου μέσω του προσανατολισμού με στόχο την γνωριμία τους με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δρυμού και την ευαισθητοποίηση τους σε θέματα προστασίας και ανάδειξης του.

Πρόγραμμα

9.00-9.15 Άφιξη στο ΚΠΕ Λαυρίου
9.15 – 10.00 Δ. Καραδημητρίου: Εισαγωγή στο αγώνισμα του προσανατολισμού
10.00- 10.20 Ε. Μιχαηλίδου: Προσανατολισμός στην εκπαίδευση
10.20- 10.40 Μ. Καγιάφα και Φ. Πέππα: Τα χαρακτηριστικά του Εθνικού Δρυμού Σουνίου
10.40 – 11.00 Διάλειμμα – καφές
11.00 – 11.30 Μετάβαση στο πεδίο
11.30 – 13.00 Αγωνιστικός προσανατολισμός στο ΧΑΟΣ
13.00 – 13.30 Μετάβαση στο ΚΠΕ Λαυρίου – Διάλειμμα – Σάντουιτς
13.30 – 15.00 Εργαστήριο από τα μέλη ΠΟ ΚΠΕ Λαυρίου (Μ. Καγιάφα, Ε. Μιχαηλίδου, Φ. Πέππα): ‘Αξιοποίηση του αγωνίσματος του προσανατολισμού στην εκπαίδευση’
15.00 – 15.30 Λήξη ημερίδας – χορήγηση βεβαιώσεων

Φωτογραφίες από την ημερίδα:

Δείτε εδώ

Σεμινάριο 8-9 Δεκεμβρίου 2017

«Αρχιτεκτονική και Περιβάλλον»

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρίου οργάνωσε διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο στις 8-9 Δεκεμβρίου 2017 σε συνεργασία με τους υπευθύνους ΠΕ από τις διευθύνσεις: Α/βάθμια Αν. Αττικής, Β/βάθμια Αν. Αττικής, , Α/βάθμια Α’ Αθήνας, Α/βάθμια Β’ Αθήνας, Β/βάθμια Β’ Αθήνας, καθώς και με την υπεύθυνη σχολικών δραστηριοτήτων Β/βάθμιας ν. Κυκλάδων. Στο σεμινάριο συμμετείχαν 27 εκπαιδευτικοί. Ο τίτλος του σεμιναρίου ήταν ‘Αρχιτεκτονική και Περιβάλλον' και είχε ως στόχο να διερευνήσει την σχέση αυτή σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, χρησιμοποιώντας ως μελέτη περίπτωσης την πόλη του Λαυρίου. Η πόλη μας διαθέτει μια πληθώρα κτιρίων που παρουσιάζουν ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, κάποια από τα οποία έχουν αξιοποιηθεί και έχουν αποκτήσει νέα ζωή αλλάζοντας χρήση, ενώ αρκετά παραμένουν αναξιοποίητα κελύφη. Τα κτίρια που κυριαρχούν είναι νεοκλασικά και βιομηχανικά, ενώ μελετήθηκε και ένας από τους πρώτους εργατικούς οικισμούς της Ελλάδας στον Κυπριανό. Καθώς κάθε γειτονιά διαθέτει ένα, συνήθως εγκαταλειμμένο, αρχιτεκτονικό απόθεμα αλλά και δημόσιους χώρους λιγότερο ή περισσότερο ελκυστικούς, επιδίωξη του σεμιναρίου ήταν οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί να αποκτήσουν τα κατάλληλα εκπαιδευτικά εργαλεία που θα τους συνδράμουν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση αντίστοιχων περιβαλλοντικών προγραμμάτων χρησιμοποιώντας τα αρχιτεκτονικά ερεθίσματα που προσφέρει η περιοχή τους. Δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης και την αφίσα της εκδήλωσης

Φωτογραφίες από το σεμινάριο:

Δείτε εδώ

Υλικό Σεμιναρίου

Δώρα Χατζή-Ροδοπούλου Εισήγηση

Όλγα Σενή

Μαριλένα Μαρμάνη Εισήγηση

Ηλίας Ζαχαρόπουλος Εισήγηση

Μαρία Καγιάφα Εισήγηση

Σεμινάριο 23-24 Φεβρουαρίου 2018

«Περιβάλλον και Ηθική: διερευνώντας αξίες, υιοθετώντας νέες οπτικές»

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρίου οργάνωσε διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο στις 23-24 Φεβρουαρίου 2018 σε συνεργασία με τους υπευθύνους ΠΕ από τις διευθύνσεις: Α/βάθμια Αν. Αττικής, Β/βάθμια Αν. Αττικής, Α/βάθμια Α’ Αθήνας, Α/βάθμια Β’ Αθήνας, Β/βάθμια Β’ Αθήνας, Α/βάθμια Γ’ Αθήνας , Β/βάθμια Γ’ Αθήνας, Β/βάθμια Δυτ. Αττικής καθώς και με την υπεύθυνη σχολικών δραστηριοτήτων Β/βάθμια ν. Κυκλάδων. Το σεμινάριο παρακολούθησαν 65 εκπαιδευτικοί. Βασική επιδίωξη του σεμιναρίου ήταν να διερευνήσει τις αξίες/αρχές που διέπουν την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την Εκπαίδευση για την Αειφορία, με στόχο να δοθούν εκπαιδευτικά εργαλεία και θεωρητικό υπόβαθρο, έτσι ώστε οι αξίες αυτές να διαπερνούν με σαφή τρόπο τα προγράμματα που υλοποιούνται στα σχολεία. Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε και τις 2 ημέρες στους χώρους των σχολείων: Ειδικό Γυμνάσιο-ΓΕ.Λ. Κωφών & Βαρηκόων Αγίας Παρασκευής και Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Αγίας Παρασκευής και για Κωφούς - Βαρήκοους Μαθητές. Δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης και την αφίσα της εκδήλωσης

Φωτογραφίες από το σεμινάριο:

Δείτε εδώ

Υλικό Σεμιναρίου

Περιλήψεις

ΚΠΕ ΛΑΥΡΙΟΥ

Καραγεωργάκης

Πετρίδου - σημειώσεις

Μαθητική Εκδήλωση 14 Mαρτίου 2018

«Ημέρα Προσανατολισμού»

Το ΚΠΕ Λαυρίου διοργάνωσε Ημέρα Προσανατολισμού στις 14 Μαρτίου 2018 (9.00 με 13.00) με σκοπό την γνωριμία των μαθητών με το αγώνισμα αυτό και σε συνέχεια της επιμορφωτικής ημερίδας που είχε πραγματοποιηθεί στις 11 Νοεμβρίου 2017 που απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς Α/βάθμιας και β/βάθμιας εκπαίδευσης με τίτλο ‘Προσανατολίζομαι στο ΧΑΟΣ’. Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε με τον ‘Πανελλήνιο Επιστημονικό και Αθλητικό Σύλλογο Εκπαιδευτικών για την Ανάπτυξη του Αγωνίσματος του Προσανατολισμού - Orienteering’ και τον πρόεδρο του Δ. Καραδημητρίου. Στην μαθητική αυτή ημερίδα συμμετείχαν μαθητικές ομάδες από τα παρακάτω σχολεία:

2ο ΔΣ Παιανίας

5ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου

Γυμνάσιο Ουρσουλίνων

6ο ΓΕΛ Νέας Ιωνίας

Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών

ΓΕΛ Λαυρίου

2ο Γυμνάσιο Λαυρίου

1ο ΓΕΛ Άνω Λιοσίων

Δείτε φωτογραφίες από την εκδήλωση


Σεμινάριο ΕΕΠΦ 20-22 Απριλίου 2018

«Μαθαίνω για τα δάση»

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρίου προσκλήθηκε να συμμετάσχει και συνδιοργάνωσε με την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) και τον Δήμο Λαυρεωτικής τριήμερο σεμινάριο στις 20-21-22 Απριλίου 2018. Στο σεμινάριο συμμετείχαν 40 εκπαιδευτικούς και στελέχη περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και αποτέλεσε τη διεθνή συνάντηση του διεθνούς δικτύου ‘Μαθαίνω για τα δάση’. Το διεθνές δίκτυο ‘Μαθαίνω για τα δάση’ ξεκίνησε το 1996 σε δημοτικά σχολεία και γυμνάσια σε 15 Ευρωπαϊκές χώρες ενώ στην Ελλάδα ξεκίνησε το 2001. Είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων. Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στους χώρους του ΚΠΕ και του ΤΠΠΛ. Δείτε το πρόγραμμα

Σεμινάριο Πάρος 27-28 Απριλίου 2018

«Οι Κυκλάδες ανά τους αιώνες: εκπαιδευτικές δραστηριότητες βιωματικής μάθησης για το περιβάλλον και τον πολιτισμό»

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρίου σχεδίασε και οργάνωσε διήμερο επιμορφωτικό βιωματικό σεμινάριο στις 27-28 Απριλίου 2018 σε συνεργασία με την Διεύθυνση Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων διαμέσου της Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων και με τη συμμετοχή του Κ.Π.Ε Μολάων. Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στην Πάρο και συγκεκριμένα στο Γυμνάσιο Νάουσας Πάρου. Βασική επιδίωξη του σεμιναρίου ήταν να διερευνηθεί το πολιτιστικό απόθεμα των Κυκλάδων και να προταθούν κατάλληλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και μεθοδολογικά εργαλεία βιωματικής μάθησης για την προσέγγιση του πολιτισμού και του περιβάλλοντος των νησιών, χρησιμοποιώντας ως πεδίο τα κάστρα της Πάρου και με το βλέμμα στην αειφόρο ανάπτυξη. Το σεμινάριο παρακολούθησαν 30 εκπαιδευτικοί. Δείτε το πρόγραμμα,  αφίσα

και φωτογραφίες

Ημερίδα ΙΓΕ 16 Μαΐου 2018

«Κομποστοποίηση»

Το ΚΠΕ Λαυρίου πραγματοποίησε στις 16-5-2018 ημερίδα για ενήλικες με θέμα την κομποστοποίηση (ώρα 17.00-20.15). Η ημερίδα απευθυνόταν σε εκπαιδευομένους του Ινστιτούτου Γεωπονικών Μελετών (ΙΓΕ), οι οποίοι παρακολούθησαν ενημερωτική εισήγηση για το θέμα καθώς και βιωματικό εργαστήριο, ενώ πριν την λήξη της ημερίδας περιηγήθηκαν στους χώρους του ΚΠΕ και του ΤΠΠΛ.

Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές 7-10 Ιουνίου 2018

«Πράσινες πολιτιστικές διαδρομές 2018»

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρίου πραγματοποίησε στις 10-06-2017, στον Εθνικό Δρυμό Σουνίου, δράση με τίτλο «Οδοιπορικό στον Λαυρεωτικό Χωροχρόνο». Πρόκειται για ξεναγήσεις και δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στους αρχαιολογικούς χώρους της Λαυρεωτικής. Το ΚΠΕ συμμετείχε στην δράση που αφορούσε το Σούνιο, σε συνεργασία με την αρχαιολόγο της ΕΦΑ Ανατολικής Αττικής κ. Ελένη Ασημάκου. Εκτός από την ξενάγηση η δράση περιελάμβανε και εντυπώσεις περιηγητών και λογοτεχνών που είχαν στο παρελθόν επισκεφτεί το χώρο και είχαν γράψει για αυτόν. Δείτε το δελτίο τύπου και φωτογραφίες της εκδήλωσης

Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα 21-22 Ιουνίου 2018

«Το ΚΠΕ Λαυρίου συμμετείχε με δύο περιβαλλοντικά προγράμματα για τον Εθνικό Δρυμό Σουνίου και τα απορρίμματα στο camp του Συλλόγου Υπαλλήλων Κ.Υ. Υπουργείου Παιδείας που πραγματοποιήθηκε στο Δημόσιο Πρότυπο Παιδικό Γυμναστήριο Καισαριανής (Near East). Στο πρόγραμμα συμμετείχαν περίπου 45 μαθητές δημοτικού σχολείου.»

Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα 27 Ιουνίου 2018

«Το ΚΠΕ Λαυρίου συμμετείχε με περιβαλλοντικό πρόγραμμα (μονοπάτι στον Εθνικό Δρυμό Σουνίου και στον αρχαιολογικό χώρο της Σούριζας) στο Θερινό Σχολείο που διοργάνωσε στο Λαύριο η Ένωση Ελλήνων Φυσικών με τίτλο: 'Μια ξενάγηση στα πειραματικά μυστικά του CERN'. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 16 μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.»