ΝΕΑ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΠΕ ΛΑΥΡΙΟΥ

2008-2009

Διεθνές
σεμινάριο

22-24 Ιουνίου 2009

Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη σε Αποθέματα Βιόσφαιρας (MAB BRs) & άλλες Προστατευόμενες Περιοχές στη Μεσόγειο

Στόχος του σεμιναρίου ήταν η ανταλλαγή απόψεων και η κατάρτιση στελεχών MAB BRs & άλλων Προστατευόμενων Περιοχών, που υλοποιούν τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες στις περιοχές, χρησιμοποιώντας το νέο υλικό κατάρτισης «Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη σε Προστατευόμενες Περιοχές». Το σεμινάριο παρακολουθήθηκε από 15 ξένους ειδικούς και 16 Έλληνες (Υπεύθυνοι ΠΕ και στελέχη ΚΠΕ της Αττικής). Συνδιοργάνωση: Γραφείο της UNESCO για την Επιστήμη και τον Πολιτισμό στην Ευρώπη  (UNESCO-BRESCE), Μεσογειακό Γραφείο / Γραμματεία MEdIES, Πανεπιστήμιο Αθηνών. (Iστοσελίδα MEdIES)

Σεμινάριο

19-21 Μαρτίου 2009

Γεωργία, Διατροφή και ποιότητα ζωής

Συνδιοργάνωση: Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης Α΄-Β΄- Δ΄Αθήνας, Αν. Αττικής, Αχαϊας

Σεμινάριο

12-14 Φεβρουαρίου 2009

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και τέχνη

Σεμινάριο

22-24 Ιανουαρίου 2009

Ελληνική Χλωρίδα

Στα πλαίσια του εθνικού δικτύου: Το σποράκι πηγή ζωής

2007- 2008

Εκδήλωση

17 Νοεμβρίου 2007

Βράβευση σχολείων από το δίκτυο "Οικολογικά Σχολεία"

Συνδιοργάνωση: Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης

Σεμινάριο

2-4 Νοεμβρίου 2007

Δασικό οικοσύστημα μετά την καταστροφή: Ενέργειες-Δράσεις-Παιδαγωγική Προσέγγιση

Συνδιοργάνωση: Δ/νσεις Α/θμιας Εκπ/σης Αν. Αττικής, Δυτ. Αττικής, Γ΄Αθήνας