ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΟΥ ΚΠΕ ΛΑΥΡΙΟΥ

Μια από τις βασικές δράσεις των ΚΠΕ είναι ο συντονισμός δικτύων που έχουν ως στόχο να φέρουν σε επαφή και να υποστηρίξουν σχολεία που πραγματοποιούν περιβαλλοντικά προγράμματα με κοινό ή παραπλήσιο θέμα.Τα Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης προσφέρουν τη δυνατότητα δημιουργίας και διατήρησης ενός επικοινωνιακού πλαισίου μεταξύ μαθητών / εκπαιδευτικών διαφορετικών περιοχών και κοινωνικών φορέων.

Το ΚΠΕ Λαυρίου συντονίζει τα παρακάτω εθνικά θεματικά δίκτυα ΠΕ:

«Περιβαλλοντικές διαδρομές στα ίχνη του παρελθόντος, αναζητώντας το βιώσιμο μέλλον»
Συμβολική εικόνα δικτύου

Έχοντας ως αφορμή και έμπνευση την περιοχή της Λαυρεωτικής με την έντονη γεωλογική της ιστορία, τον αρχαιολογικό της πλούτο και τη σύγχρονη μεταλλευτική της κληρονομιά ιδρύθηκε από το ΚΠΕ Λαυρίου το εθνικό θεματικό δίκτυο «Περιβαλλοντικές διαδρομές στα ίχνη του παρελθόντος αναζητώντας ένα βιώσιμο μέλλον». Το δίκτυο αποσκοπεί στη διασύνδεση φυσικού περιβάλλοντος και αρχαιολογικού τοπίου και απευθύνεται σε περιβαλλοντικές ομάδες που ενδιαφέρονται να μελετήσουν αλλά και να αναδείξουν τις γνωστές ή άγνωστες αρχαιότητες που είναι διάσπαρτες στον ελληνικό χώρο. Παράλληλα, υπογραμμίζεται και η ανάγκη διαχείρισης των μνημείων από το σύγχρονο άνθρωπο στο πλαίσιο μιας νέας πραγματικότητας που αναζητά την βιώσιμη ανάδειξη τόσο της φυσικής όσο και της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Για περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά τα πεπραγμένα, τις θεματικές και τις δράσεις του δικτύου μπορείτε να συμβουλευτείτε την επιστολή προς τα σχολεία που βρίσκεται στο διαδικτυακό μας τόπο ή να επικοινωνήσετε μαζί μας.

«Το σποράκι, πηγή ζωής»
Συμβολική εικόνα δικτύου

Το δίκτυο  Π.Ε. "Το Σποράκι , πηγή ζωής", προσβλέπει στην ανάδειξη και προστασία των ενδημικών ειδών της Ελληνικής  χλωρίδας, στην προστασία της βιοποικιλότητας, στην προστασία των εδαφών από τη διάβρωση, στην δημιουργία μικρών σχολικών κήπων και παράλληλα αναδεικνύει την ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης του νερού και της αξιοποίησης των οργανικών υπολειμμάτων με τη διαδικασία της κομποστοποίησης. Όμως ο κύριος στόχος είναι να προωθήσει δράσεις και συνεργασίες ανάμεσα σε σχολεία που θα ενισχύσουν την εκπαίδευση των μαθητών, σύμφωνα με τους στόχους της Εκπαίδευσης για την Αειφορία.

          Το δίκτυο απευθύνεται σε σχολεία της προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και σε ειδικά σχολεία. Το ΚΠΕ στα σχολεία που συμμετέχουν στέλνει το εκπαιδευτικό υλικό του δικτύου που περιλαμβάνει βιβλίο για τον εκπαιδευτικό και τετράδιο δραστηριοτήτων για τους μαθητές. Τέλος το δίκτυο συνεργάζεται με το Βοτανικό κήπο Ι. & Α. Διομήδους και διοργανώνει πιλοτικά προγράμματα για τα σχολεία του δικτύου, σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς καθώς και  ανατροφοδοτικές συναντήσεις προκειμένου να στηρίξει την υλοποίηση των σχολικών περιβαλλοντικών προγραμμάτων τους.
Συμμετοχή σε άλλα δίκτυα

Το ΚΠΕ Λαυρίου συμμετέχει ενεργά ως μέλος της συντονιστικής επιτροπής στα παρακάτω εθνικά θεματικά δίκτυα ΠΕ:

Το Κπε Λαυρίου είναι μέλος της Παιδαγωγικής Ομάδας του δικτύου "Τουρισμός και περιβάλλον" που συντονίζει το ΚΠΕ Αρχανών.

Είμαστε συνεργαζόμενο ΚΠΕ στα παρακάτω εθνικά θεματικά δίκτυα ΠΕ: