ΝΕΑ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΠΕ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΠΕ

Το ΚΠΕ Λαυρίου, στα πλαίσια της αποστολής του, έχει υποδεχθεί και εκπαιδεύσει μαθητικές περιβαλλοντικές ομάδες με τους συνοδούς τους, έχει διοργανώσει εκπαιδευτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς και άλλες ομάδες ενηλίκων, έχει οργανώσει τοπικές δράσεις και έχει υποστηρίξει όλα αυτά με έντυπο ή ψηφιακό υλικό που δημιούργησε.

ΜΕΡΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

2005-6 2006-7 2007-8 2008-9 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 Σύνολο
ΑΡ. ΜΕΛΩΝ Π.Ο. ΚΠΕ 5 7 5 6 7 3 5 5  
1ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΓΡ/ΤΑ 31 34 38 44 62 43 67 80 399
   Αρ. μαθητών 1031 1142 1109 1302 2160 900 1813 2084 11541
   Αρ. Εκπ/κών 77 103 92 125 210 56 161 174 998
3ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΓΡ/ΤΑ 0 8 5 6 7 3 6 8 43
   Αρ. μαθητών 0 194 132 107 175 0 159 161 928
   Αρ. Εκπ/κών 0 24 15 18 21 0 20 19 117
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2 6 2 3 2 0 5 5 25
ΗΜΕΡΙΔ.-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2 3 1 2 2 6 6 10 32
ΑΡ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 602 674 1276
ΔΙΚΤΥΑ-Συντονισμός 1 1 1 1 2 2 2 2  
ΔΙΚΤΥΑ-Συμμετοχή 1 2 2 2 2 2 4 10