Επισκέψεις εκπαιδευτικών και των σχολικών τους ομάδων στο ΚΠΕ Λαυρίου

Πίνακας με τις σχολικές ομάδες Π/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης που θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα στο ΚΠΕ Λαυρίου για το διάστημα Ιανουάριος – Ιούνιος 2017

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών

Αφορούν κάλυψη αναγκών για ελαφρύ γεύμα, γραφική ύλη, μελάνια εκτυπωτή, διαχείριση ιστοσελίδας, είδη καθαριότητας, πετρέλαιο θέρμανσης, πούλμαν του ΚΠΕ Λαυρίου για το σχολικό έτος 2018 - 2019. Λήξη προθεσμίας υποβολής: 31/10/2018. Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών

πανοραμικά βίντεο
ΕΣΠΑ logo
Λογότυπο ΚΠΕ Λαυρίου