ΤΟ ΚΠΕ ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2023-2024

Το ΚΠΕ (Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης) Λαυρίου μετονομάστηκε σε ΚΕΠΕΑ (Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία) με το νόμο 4823/2021.

Το ΚΕΠΕΑ Λαυρίου από την αρχή της σχολικής χρονιάς 2023-24 λειτουργεί κανονικά, προσφέροντας στην εκπαιδευτική κοινότητα δια ζώσης όλα τα εκπαιδευτικά του προγράμματα. Παράλληλα προσφέρει και τα εξ’ αποστάσεως προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που είχαν δημιουργηθεί την περίοδο της πανδημίας σε περίπτωση που, για εξαιρετικούς λόγους (π.χ. καιρικές συνθήκες), επιλέξει το σχολείο.

Τα εξ’ αποστάσεως προγράμματα αφορούν στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

  • Δάσος – προστατευόμενες περιοχές – απειλούμενα προς εξαφάνιση είδη
  • Θάλασσα – παράκτιο οικοσύστημα – posidonia oceanica – ρύπανση
  • Διαχείριση απορριμμάτων
  • Ορυκτά και βιομηχανική κληρονομιά του Λαυρίου.

Τα προγράμματα απευθύνονται σε μαθητές τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και είναι διάρκειας 4-6 διδακτικών ωρών ανάλογα με το πεδίο και τον διαθέσιμο χρόνο. Το ΚΕΠΕΑ δέχεται μεμονωμένα τμήματα ή περιβαλλοντικές ομάδες (μέχρι 30 μαθητές). Οι βασικές αρχές των προγραμμάτων υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας αλλά περισσότερες πληροφορίες παρέχονται και τηλεφωνικά.

Την σχολική χρονιά 2022-23 το ΚΕΠΕΑ Λαυρίου δέχτηκε σχολικές ομάδες που υλοποίησαν 70 εκπαιδευτικά προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα οποία συμμετείχαν περίπου 2.000 μαθητές και 150 εκπαιδευτικοί , παρά του γεγονότος της υποστελέχωσης του ΚΕΠΕΑ (από τον Οκτώβριο του 2022 υπηρετούν μόνο δύο εκπαιδευτικοί).

Μια νέα σημαντική συνεργασία ξεκίνησε στις 9 Μαΐου 2023 με το Γεωπάρκο της Λαυρεωτικής (https://geoparklavreotiki.gr/) το οποίο εντάχθηκε στο κατάλογο με τα διεθνή γεωπάρκα της UNESCO (https://www.geo-in.eu/el/gewparka/diktuo-pagkosmiwn-gewparkwn-umesco/). Η συνεργασία φυσικά, αφορά κυρίως στον τομέα της εκπαίδευσης μαθητών και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών – ενηλίκων για το περιβάλλον και την αειφορία ΣΤΟ γεωπάρκο και ΓΙΑ το γεωπάρκο Λαυρεωτικής.

πανοραμικά βίντεο
ΕΣΠΑ logo