ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΠΕ ΛΑΥΡΙΟΥ

Το λιμάνι αλλάζει το Λαύριο

Μονοήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιείται πιλοτικά από τη σχολική χρονιά 2013-2014

Απευθύνεται σε Γυμνάσια και Λύκεια

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι οι μαθητές

  1. Να παρατηρήσουν  και να  καταγράψουν τους διαφορετικούς τομείς του λιμανιού
  2. Να διαπιστώσουν τη σχέση μεταξύ πόλης και λιμανιού
  3. Να αφουγκραστούν το διάλογο μεταξύ του παρελθόντος του λιμανιού με το παρόν και το μέλλον, αναγνωρίζοντας τις προοπτικές ανάπτυξης αλλά και  κινδύνους και τις απειλές του
  4. Να προβληματιστούν για την δυνατότητα αειφορικής ανάπτυξης της πόλης μέσω της ορθολογικής ανάπτυξης του λιμανιού της
Ψαράδικα στη Γαλλική σκάλα
Ψαράδικα στη Γαλλική σκάλα

ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σύντομη ενημέρωση στο ΚΠΕ

Δραστηριότητες στο πεδίο

Οι μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, αφού χωριστούν σε ομάδες, ακολουθούν μια διαδρομή περνώντας από τους διαφορετικούς τομείς του λιμανιού.

Στη διάρκεια της πορείας αυτής:

Στο τέλος, οι ομάδες  παρουσιάσουν  τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους  στους συμμαθητές τους.