ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΠΕ ΛΑΥΡΙΟΥ

Το Δάσος έχει τη δική του Ιστορία
Εθνικός Δρυμός Σουνίου

Μονοήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που άρχισε να υλοποιείται στη σχολική περίοδο 2006

Δραστηριότητες μαθητών
Δραστηριότητες μαθητών
κατά την εξέλιξη του προγράμματος

Απευθύνεται σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Νήπια στο δάσος
Δραστηριότητες νηπίων με την καθοδήγηση
παιδαγωγού του ΚΠΕ

Δραστηριότητες στο πεδίο

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Δάσος βιβλίο

Θεωρία - φύλλα εργασίας, εικονογραφημένα (pdf, 11 MB)