ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΠΕ ΛΑΥΡΙΟΥ

Αργύρου Πηγή
αρχαιολογικό περιβαλλοντικό μονοπάτι

Μονοήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που άρχισε να υλοποιείται στη σχολική περίοδο 2006

Δραστηριότητες μαθητών
Δραστηριότητες μαθητών
κατά την εξέλιξη του προγράμματος

Απευθύνεται σε Ε και ΣΤ Δημοτικού, Γυμνάσια και Λύκεια

Στη Λαυρεωτική γη θα βρεις τα μνημεία, τα ίχνη και τα ερείπια της μεταλλουργίας του Αργύρου, που χρηματοδότησε το «χρυσό αιώνα» της Αρχαίας Αθήνας.

Αυτό το κυρίαρχο στοιχείο του περιβάλλοντος αποτελεί και το βασικό κίνητρο του προγράμματος «αργύρου πηγή» για την ανάδειξη και μελέτη των μνημείων από την πολιτεία αλλά και από την εκπαίδευση. Σκοπός λοιπόν του προγράμματος αυτού είναι να προβάλει στους μαθητές τα κύρια σημεία της μακρόχρονης ιστορίας της Λαυρεωτικής, ώστε να συνειδητοποιήσουν ότι αποτελούν συνέχειά της και να δράσουν ανάλογα.

ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σύντομη παρουσίαση στο ΚΠΕ της αρχαίας μεταλλουργίας

Δραστηριότητες στο Πεδίο

Μαθητές στη δουλειά του αρχαιολόγου
Μαθητές στη δουλειά του αρχαιολόγου, ιστορικού
και μυθοπλάστη στη θέση «Σούριζα»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Αργύρου πηγή βιβλίο
Υπόγειο με θέα - βιβλίο

Θεωρία - φύλλα εργασίας, εικονογραφημένα ("Αργύρου Πηγή" pdf, 12 MB)

Ο γεώτοπος της Λαυρεωτικής ("Υπόγειο με θέα" pdf, 9,4 MB)