ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΠΕ ΛΑΥΡΙΟΥ

Περιβαλλοντικά μονοπάτια
στη Λαυρεωτική

Τριήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που άρχισε να υλοποιείται στη σχολική περίοδο 2007

Δραστηριότητες μαθητών
Δραστηριότητες μαθητών
κατά την εξέλιξη του προγράμματος

Απευθύνεται σε Ε και ΣΤ Δημοτικού, Γυμνάσια και Λύκεια

Το πρόγραμμα εξελίσσεται σε όλο το φυσικό (εθνικός δρυμός, θάλασσα) και ανθρωπογενές τοπίο (αρχαιολογικοί χώροι, μεταλλεία, παραδοσιακοί οικισμοί, βιομηχανικά τοπία) της Λαυρεωτικής. Οι μαθητές μπορούν να γνωρίσουν την ιστορία του τόπου, να δουν τη διαχρονική χρήση των φυσικών του πόρων και να προτείνουν λύσεις για το σημερινό αποβιομηχανοποιημένο Λαύριο, στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής

Στόχος του προγράμματος είναι να αντιληφθούν οι μαθητές το ενιαίο του χώρου και την ανάγκη αντιμετώπισης των προβλημάτων και των προοπτικών ενός τόπου, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους του. Με την ανάπτυξη του προγράμματος έχουν μια συνολική αντίληψη για την Λαυρεωτική και συμμετέχουν στον προβληματισμό για την ολιστική αντιμετώπιση των προβλημάτων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Στο πρόγραμμα χρησιμοποιείται το παιδαγωγικό υλικό όλων των μονοήμερων προγραμμάτων εκτός του "Τίποτα δεν πάει χαμένο". Τα βοηθήματα αυτά είναι αναρτημένα σε ψηφιακή μορφή κάτω από το αντίστοιχο πρόγραμμα.