ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΠΕ ΛΑΥΡΙΟΥ

Ένα νέο δάσος γεννιέται
Αναγέννηση μετά από πυρκαγιά στα Μεσογειακά οικοσυστήματα της κατώτερης ζώνης

Μονοήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που άρχισε να υλοποιείται στη σχολική περίοδο 2006

Απευθύνεται σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι οι μαθητές να γνωρίσουν πως ένα καμένο πευκοδάσος αναγεννάται με φυσικό τρόπο

κυκλάμινο στα καμμένα
Η Ζωή επιστρέφει στα καμμένα

ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σύντομη ενημέρωση στο ΚΠΕ

Δραστηριότητες στο πεδίο