Η ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ

Άποψη τμήματος του χώρου του Τ.Π.Π.Λ.
(παλιό εργοστάσιο της Γαλλικής Εταιρείας)
φωτογράφηση: Viewoutdoor.info

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ (Τ.Π.Π.Λ.)

Tο ΤΠΠΛ είναι ένα πρωτοποριακό έργο του Ε.Μ.Π., που στοχεύει στην επαναχρησιμοποίηση των εγκαταστάσεων της Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου (ΓΕΜΛ), για τη δημιουργία ενός πόλου ανάπτυξης που θα συγκεντρώνει ερευνητικές, επιχειρηματικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Tο ΤΠΠΛ συμβάλλει στην ανάδειξη - αναβίωση ενός μοναδικού δείγματος της βιομηχανικής κληρονομιάς της χώρας μας με την ένταξη νέων χρήσεων στο συγκεκριμένο χώρο. Παράλληλα συνεισφέρει στην αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων ρύπανσης από την παλαιά μεταλλουργική δραστηριότητα, ενισχύει την παραγωγική διαδικασία σε μια ιδιαίτερα προβληματική περιοχή και συντελεί σε μια γενικότερη στροφή της βιομηχανικής δραστηριότητας στην Αττική με εφαρμογή της τεχνολογικής καινοτομίας. Πρόκειται, συνολικά, για έργο ευρωπαϊκής εμβέλειας με μεγάλες κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις.