Επισκέψεις εκπαιδευτικών και των σχολικών τους ομάδων στο ΚΠΕ Λαυρίου

Πίνακας με τις σχολικές ομάδες Π/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης που θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα στο ΚΠΕ Λαυρίου για το διάστημα Ιανουάριος – Ιούνιος 2017

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών

Αφορούν κάλυψη αναγκών για εστίαση, ελαφρύ γεύμα στα πεδία του ΚΠΕ Λαυρίου για το σχολικό έτος 2017 - 2018. Λήξη προθεσμίας υποβολής: 31/08/2018. Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών

πανοραμικά βίντεο
ΙΝΕΔΙΒΙΜ logo  ΕΣΠΑ logo
Λογότυπο ΚΠΕ Λαυρίου