Επισκέψεις εκπαιδευτικών και των σχολικών τους ομάδων στο ΚΠΕ Λαυρίου

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών

Αφορούν κάλυψη αναγκών για γραφική ύλη, μελάνι για εκτυπωτή, υλικά άμεσης ανάλωσης, του ΚΠΕ Λαυρίου για το σχολικό έτος 2018 - 2019. Λήξη προθεσμίας υποβολής: 6/4/2019. Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών. Επίσης, το ΚΠΕ Λαυρίου διενεργεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή.

πανοραμικά βίντεο
ΕΣΠΑ logo
Λογότυπο ΚΠΕ Λαυρίου