Το ΚΠΕ Λαυρίου κατά την σχολική χρονιά 2019-2020

Η σχολική χρονιά 2019-2020 ξεκίνησε δυναμικά για το ΚΠΕ Λαυρίου, δίνοντας έμφαση στην υλοποίηση των εκπαιδευτικών του προγραμμάτων στις ομάδες ΠΕ που το επισκέφτηκαν. Συγκεκριμένα, 33 σχολικές μονάδες και 1005 μαθητές επισκέφτηκαν το ΚΠΕ από τον Οκτώβριο 2019 μέχρι τα μέσα Μαρτίου 2020 για μονοήμερο πρόγραμμα και 1 για τριήμερο (από τα Χανιά), ενώ πραγματοποιήθηκαν και 3 εκπαιδευτικά προγράμματα σε ενήλικες.

Στα 10 υπάρχοντα εκπαιδευτικά προγράμματα προστέθηκε ένα νέο, με τίτλο ‘Αυτός ο κήπος ο μικρός ο μέγας’ με θέμα τον σχολικό κήπο, το οποίο δοκιμάστηκε πιλοτικά σε μια σχολική μονάδα.

Τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο 2020, το ΚΠΕ σχεδίασε μια σειρά δράσεων ευαισθητοποίησης στα 3 δημοτικά σχολεία της πόλης μας με θέμα την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων, την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση. Η δράση περιελάμβανε επαναλαμβανόμενες επισκέψεις από τα μέλη της παιδαγωγικής μας ομάδας στα σχολεία καθώς και την διεξαγωγή έρευνας. Στην δράση συμμετείχαν 218 μαθητές. Περισσότερες λεπτομέρειες για την δράση αυτή αλλά και για τις υπόλοιπες υλοποιημένες δράσεις του ΚΠΕ, μπορείτε να βρείτε στο αντίστοιχο τμήμα της ιστοσελίδας μας ‘Νέα και Δράσεις 2019-2020’.

Με το άνοιγμα των σχολείων ύστερα από την καραντίνα, τα μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας του ΚΠΕ προσαρμοζόμενα στα νέα δεδομένα, λαμβάνοντας δηλαδή υπόψη ότι η βιωματική εκπαίδευση των μαθητών στο πεδίο δεν είναι εφικτή μέχρι το τέλος της πολύ ιδιαίτερης φετινής σχολικής χρονιάς, θα προσπαθήσουν να ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες, κυρίως μέσω του εμπλουτισμού του εκπαιδευτικού υλικού του ΚΠΕ, της ασύγχρονης και σύγχρονης εκπαίδευσης.

πανοραμικά βίντεο
ΕΣΠΑ logo
Λογότυπο ΚΠΕ Λαυρίου