Επισκέψεις εκπαιδευτικών και των σχολικών τους ομάδων στο ΚΠΕ Λαυρίου

Πίνακας με τις σχολικές ομάδες Π/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης που θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα στο ΚΠΕ Λαυρίου για το διάστημα Ιανουάριος – Ιούνιος 2017

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών

Αφορούν κάλυψη αναγκών για εστίαση, ελαφρύ γεύμα και μεταφορά στα πεδία του ΚΠΕ Λαυρίου για το σχολικό έτος 2016 - 2017. Λήξη προθεσμίας υποβολής: 15/11/2016 Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών

πανοραμικά βίντεο        
 ΙΝΕΔΙΒΙΜ logo           
Λογότυπο ΚΠΕ Λαυρίου