Εγκύκλιος 200064/Δ2/23-11-2016

Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα ΚΠΕ για το σχολικό έτος 2016-17

Εγκύκλιος ενημέρωσης για τα προγράμματα των ΚΠΕ και την διαδικασία και τις προϋποθέσεις επίσκεψης.

Εγκύκλιος 170596/ΓΔ4/13-10-2016

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων για το σχολικό έτος 2016-17

Μπορείτε να κατεβάσετε την εγκύκλιο από εδώ

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών

Αφορούν κάλυψη αναγκών για εστίαση, ελαφρύ γεύμα και μεταφορά στα πεδία του ΚΠΕ Λαυρίου για το σχολικό έτος 2016 - 2017. Λήξη προθεσμίας υποβολής: 15/11/2016 Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών

πανοραμικά βίντεο        
 ΙΝΕΔΙΒΙΜ logo           
Λογότυπο ΚΠΕ Λαυρίου