«Έρευνα – συλλογή δασικών σπόρων για εκπαιδευτικούς σκοπούς»