Σεμινάριο «Οι χώροι πράσινου στην υπηρεσία της εκπαίδευσης για την αειφορία & των νέων αναλυτικών προγραμμάτων»