Ημερίδα «Οργανικά απορρίμματα, ένας θησαυρός που χάνεται- Η λύση της κομποστοποίησης»