Σεμινάριο «Αρχαιολογικοί χώροι & μουσεία ως ανοιχτά πεδία εκπαιδευτικής & περιβαλλοντικής δράσης»