Σεμινάριο «Ενεργώντας για την Ενέργεια», 12-13 Δεκεμβρίου 2014