Σεμινάριο 21- 22 Νοεμβρίου 2014: Μεθοδολογία και τεχνικές στην υλοποίηση προγραμμάτων Π.Ε.